21a70145-692c-472c-afa0-d450bdd4453c.png


Dag 19: Titel


Is het gelukt om een of meerdere goede eerste zinnen te bedenken? Je hoeft nog geen keuze te maken tussen de zinnen. Je kunt daar nog heel even mee wachten. Want net zo belangrijk als je eerste zin is, is de laatste zin van je verhaal en de titel die je je verhaal geeft. De titel is het eerste wat de lezer te zien krijgt en bepaalt voor een groot deel of de lezer je verhaal gaat lezen of niet. Als je je titel hebt bepaald, wordt het makkelijker om een definitieve keuze te maken wat je eerste zin wordt en het geeft ook gelijk richting voor het formuleren van je laatste zin.

Een titel moet hoe dan ook verrassen, de aandacht trekken. De titel moet uitnodigen tot lezen uiteraard, anders begint een lezer niet eens aan je verhaal. De titel moet iets onthullen van wat voor soort verhaal het is. Een kort feelgood verhaal zal een ander soort titel hebben dan een ShortThrill. Het is aannemelijk (maar niet noodzakelijk) dat de titel van een ShortThrill een vorm van spanning oproept.

Zelf probeer ik mijn titels altijd meerdere lagen te geven. Ik zoek naar een titel die op basis van het verhaal op minimaal twee manieren uit te leggen valt. Het woord/de woorden van de titel komen op een bepaalde manier terug in het thema of zelfs letterlijk in de tekst. Gisteren haalde ik als voorbeeld de eerste zin uit mijn roman BEET aan: Diepverscholen tussen het struikgewas hield hij zich vast.

Wat ik je gisteren nog niet vertelde, is dat de laatste zin van het boek is: Ik laat je los.
‘Vasthouden en loslaten’ is een belangrijk thema van mijn roman, net als de ziekte van Lyme. In de titel Beet komen beide thema’s terug. Waarschijnlijk valt het geen enkele lezer op, maar toch denk ik dat de verbinding tussen die elementen onbewust bij de lezer het gevoel geeft dat het een geheel vormt.

Deze drie elementen: eerste zin, laatste zin en titel heb ik pas in het laatste stadium van het schrijfproces bedacht toen ik de inhoud van het boek al klaar had. Achteraf lijkt mijn keuze voor deze woorden/zinnen logisch, maar het zal je vast verbazen hoe lang ik ernaar heb gezocht. Er gaat heel wat denkwerk aan vooraf voor alles klopt.
OPDRACHT 19:

Bedenk een titel voor je ShortThrill. Deze titel moet de lading van je verhaal dekken, net genoeg onthullen om de lezer nieuwsgierig te maken, maar niet te veel weggeven. Als je de titel hebt gevonden, kies je je begin- en eindzin.

Maak gebruik van de kracht van je mede-cursisten als je dat wilt en deel je titel in de Facebookgroep.


Succes en tot morgen.

Lieve groet,

Sietske Scholten