21a70145-692c-472c-afa0-d450bdd4453c.png


Dag 16: Schaven


Vanaf nu heet je ‘schets’ niet meer ‘schets’. Je hebt alle elementen toegevoegd en dat heeft geleid tot de eerste versie van je ShortThrill! Toch ben je nog niet klaar. Deze week ga je je tekst nog flink onder handen nemen. Deze week staat namelijk helemaal in het teken van schaven en schrappen. Oftewel: redigeren. Misschien wel een van de belangrijkste dingen van het gehele schrijfproces. Schrijven is schrappen, wordt wel gezegd.

Redigeren betekent letterlijk het in orde maken van je tekst. Dat gaat niet alleen om spelfouten en grammaticale fouten verbeteren. Het gaat ook om overbodige woorden, leestekens, zinnen, alinea’s en soms hele pagina’s of hoofdstukken die weggehaald kunnen worden. Het gaat om een logische opbouw van de tekst, en om goed lopende zinnen.

Met een eerste versie van mijn eigen ShortThrill ben ik meestal op de helft van het totale proces dat ik nodig heb om tot de definitieve versie van de ShortThrill te komen. De tijd die ik gestoken heb ik het uitdenken van het idee, het helder krijgen van de drijfveren, het ontwikkelen van de personages, het uitdenken van de plot, de tijdlijn, de setting en daarna het maken van de schets, het doorvoeren van eventuele structurele aanpassingen en het uitwerken tot de eerste versie heeft mij gebracht tot halverwege het totale proces. Ik heb de luxe om op dit punt mijn tekst te overhandigen aan mijn redacteur, waarop ik op dramaturgisch vlak (verhaaltechnisch dus) feedback krijg. Mijn redacteur kijkt naar de plot, de geloofwaardigheid van de personages, of alle feiten kloppen, of het verhaal nteressant is, naar de opbouw en het vertelperspectief en naar de stijl. In deze fase eigenlijk alles, behalve spelling, typfouten en interpunctie. Dat komt pas op het laatste moment.

Misschien is er iemand in je omgeving die kritisch naar je verhaal zou kunnen kijken op dit punt. Je kunt je eerste versie delen in de Facebookgroep en je medecursisten vragen om feedback. Er zijn daarnaast ook vele Facebookgroepen voor zowel beginnende als gevorderde schrijvers. Daar zou je je verhaal ook kunnen delen en om feedback kunnen vragen. Zie feedback als een cadeau dat je mag ontvangen. Je bedankt de gever voor het cadeau en neemt het aan. Als je daarna alleen bent, bekijk je het cadeau van alle kanten. Sta open voor de opties die deze nieuwe invalshoek op je verhaal jou biedt en vraag jezelf af of je iets kunt met deze feedback? ersterkt het je verhaal als je het zult toepassen? Zo ja, dan pas je verhaal aan. Zo nee, dan laat je de feedback voor wat het is en zul je er verder geen gebruik van maken. Als schrijver heb je altijd de laatste stem. Het is jouw creatie.
OPDRACHT 16:

Herlees je ShortThrill en kijk heel kritisch naar je eigen tekst. Let op feitelijke onjuistheden. Herschrijf zinnen of zelfs hele alinea’s als die niet duidelijk zijn of mooier en scherper geformuleerd kunnen worden. Verander de volgorde van bepaalde zinnen. Lopen ze lekkerder als je ze omgooit? Zoek naar synoniemen voor bepaalde woorden. (Doe dat hier) Maak dialogen puntiger. Knip in de tekst, snij weg, schrap en snoei, net zolang tot je alle woorden precies op de juiste plek hebt staan en ze betekenen wat je ermee bedoeld hebt.

Lees je ShortThrill dan nog een keer. Staat nu alles erin wat je wil vertellen? Kloppen de feiten? Zitten er geen inconsequenties in? Is het compleet? Krijgt de lezer alle informatie die hij of zij nodig heeft om het verhaal te begrijpen? En zijn de dialogen scherp en gevat? Dan is nu de tweede versie van je ShortThrill klaar.


Succes en tot morgen!

Lieve groet,

Sietske Scholten