21a70145-692c-472c-afa0-d450bdd4453c.png


Dag 4: Plot
Plot zou je kunnen omschrijven als de plattegrond van je verhaal. In een plot werk je alle verwikkelingen en causale verbanden binnen een verhaal uit: het ene voorval leidt tot het andere en al die voorvallen bij elkaar zijn je plot. Het is een samenvatting van de belangrijkste punten van het verhaal. Vragen als wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom worden in de plot beantwoord. Toen ik begon met het bedenken van het plot dat uiteindelijk mijn ShortThrill GEHEIM zou worden, had ik deze foto als uitgangspunt genomen:pexels-neosiam-673862.jpg


Ik stelde mijzelf de vraag van wie deze handen waren en waarom ze onder het bloed zaten. Van wie was het bloed? Van een mens? Een dier? En wat kon er zijn voorgevallen of was er op dit moment nog aan de hand? Ik stel mijzelf altijd ontelbaar veel waarom-vragen bij het bedenken van een plot. Als er geen logisch antwoord kan volgen op een waarom-vraag, dan klopt het plot nog niet en moet ik verder zoeken.

Eigenlijk direct bij het stellen van mijn eerste vragen bij het beeld van de bebloede handen kwam er het beeld in mij op dat er een man aan vleeshaken in een slagerij hing. (Ik weet het, ik heb een echt thrillerbrein. Haha!) De slager had een moord gepleegd, besloot ik en moest zich ontdoen van het lichaam. Wie hing er aan de vleeshaken en waarom? Ik bedacht mij dat het de minnaar was van de vrouw van de slager. De slager gaf ik een leeftijd van rond de vijftig. De minnaar en Miranda enkele jaren jonger dan de slager. Ik bepaalde hun geboortejaren en zocht namen uit voor deze drie personages die pasten bij de tijd waarin ze geboren waren. Op de website van het Meertens instituutcheck ik of een bepaalde naam gebruikt werd in dat geboortejaar, zodat ook de namen van de personages realistisch zijn.

Nu ik de personages, hun namen, leeftijden en hun relatie tot elkaar duidelijk had, werd het tijd om de (tegengestelde) drijfveren te bepalen van Miranda en Sander om zo tot een plot te komen. Ik besloot dat Miranda weg wilde bij Sander om haar leven verder voort te zetten met haar minnaar Job. Sander had lucht gekregen van de affaire van zijn vrouw en had Job vermoord in de hoop dat zijn vrouw bij hem zou blijven.

Drijfveer Miranda: ze wil weg bij Sander en verder met Job
Drijfveer Sander: hij wil Miranda bij zich houden en heeft daar alles voor overOPDRACHT 4:

Omdat je de ShortThrill GEHEIM al gelezen hebt, weet je dat Miranda de volgende dag (na de slacht) nog niet weet dat Job dood is. Ze heeft voor Job stierf met hem afgesproken dat ze Sander gaat vertellen dat ze bij hem weggaat en dat Job haar na het avondeten zal ophalen. Maak met dit gegeven een tijdlijn van de gebeurtenissen vanaf het moment dat Miranda en Job besluiten dat ze met elkaar verder willen (een dag eerder) tot het moment na Miranda’s ontdekking van Jobs dood. Neem een A4’tje en trek een lijn, zoals in dit voorbeeld:Tijdlijn voor plotbepaling3.jpg


Vul de tijdlijn in. Bedenk hoe Sander achter de affaire komt van zijn vrouw en Job vindt/lokt/overmeestert zonder dat Miranda het weet. Wanneer in de tijdlijn komt hij hierachter? Hoe laat en waar vermoordt hij Job? In de slagerij? Of vindt de moord ergens anders plaats en neemt hij het lichaam mee naar de slagerij om te verwerken? Wat gebeurt er in de uren na de moord en tot het avondeten de volgende dag? Wat doet Miranda om haar vertrek voor te bereiden? En wat zal er gebeuren na het avondeten als Miranda ontdekt dat Job niet komt en Sander hem tot worst heeft verwerkt? Hoe reageert ze? Wat doet Sander? Wat doet Miranda na de ontdekking? Verwerk al deze momenten in de tijdlijn, zodat je een duidelijk beeld krijgt van alle gebeurtenissen in de 24 uur waarin het verhaal van de ShortThrill GEHEIM zich afspeelt.Als je wilt, kun je een foto maken van je tijdlijn en hem posten in de Facebookgroep. (Hoeft niet, mag wel.) Ik ben ontzettend benieuwd naar jullie invulling van de tijdlijn!

Tot morgen!

Lieve groet,

Sietske Scholten