logo sietske scholten zwarte letters.png

Titel

.

Zelf probeer ik mijn titels altijd meerdere lagen te geven. Ik zoek naar een titel die op basis van het verhaal op minimaal twee manieren uit te leggen valt. Het woord/de woorden van de titel komen op een bepaalde manier terug in het thema of zelfs letterlijk in de tekst. Hiervoor haalde ik als voorbeeld de eerste zin uit mijn roman BEET aan: Diepverscholen tussen het struikgewas hield hij zich vast.

Wat ik je nog niet vertelde, is dat de laatste zin van het boek is: Ik laat je los.

‘Vasthouden en loslaten’ is een belangrijk thema van mijn roman, net als de ziekte van Lyme. In de titel Beet komen beide thema’s terug. Waarschijnlijk valt het geen enkele lezer op, maar toch denk ik dat de verbinding tussen die elementen onbewust bij de lezer het gevoel geeft dat het een geheel vormt.

Deze drie elementen: eerste zin, laatste zin en titel heb ik pas in het laatste stadium van het schrijfproces bedacht toen ik de inhoud van het boek al klaar had. Achteraf lijkt mijn keuze voor deze woorden/zinnen logisch, maar het zal je vast verbazen hoe lang ik ernaar heb gezocht. Er gaat heel wat denkwerk aan vooraf voor alles klopt.

.

omslag FB 2023 kopiëren