logo sietske scholten zwarte letters.png

Titel

.

Is het gelukt om een of meerdere goede eerste zinnen te bedenken? Je hoeft nog geen keuze te maken tussen de zinnen. Je kunt daar nog heel even mee wachten. Want net zo belangrijk als je eerste zin is, is de laatste zin van je verhaal en de titel die je je verhaal geeft. De titel is het eerste wat de lezer te zien krijgt en bepaalt voor een groot deel of de lezer je verhaal gaat lezen of niet. Als je je titel hebt bepaald, wordt het makkelijker om een definitieve keuze te maken wat je eerste zin wordt en het geeft ook gelijk richting voor het formuleren van je laatste zin.

Een titel moet hoe dan ook verrassen, de aandacht trekken. De titel moet uitnodigen tot lezen uiteraard, anders begint een lezer niet eens aan je verhaal. Hij moet iets onthullen van wat voor soort verhaal het is. Een kort feelgood verhaal krijgt bijvoorbeeld een ander soort titel dan een ShortThrill. Het is aannemelijk (maar niet noodzakelijk) dat de titel van een ShortThrill een vorm van spanning oproept.

.

omslag FB 2023 kopiëren