logo sietske scholten zwarte letters.png

Tijdlijn

.

Om alle verhaallijnen en verhaaldetails die je bedenkt bij je plot inzichtelijk te maken, is het handig om een tijdlijn te tekenen. Op die manier maak je het voor jezelf duidelijk wanneer wat precies plaatsvond en behoed je jezelf voor plotgaten of plotfouten. Je personage kan bijvoorbeeld niet op twee plekken tegelijkertijd zijn (behalve bij een sciencefictionverhaal). En hij kan een reisafstand van een uur niet binnen een tijdsbestek van enkele minuten maken. Of, als we uitgaan van een chronologisch verhaal en personage 1 een geheim onthult aan personage 2 tegen het einde van je verhaal, kan personage 2 dit niet weten in het midden van je verhaal. Door het uit te tekenen in de tijdlijn, kun je deze fouten eerder ontdekken en er een oplossing voor bedenken.

Bij stap 5 vertelde ik je dat ik bij het bedenken van de ShortThrill GEHEIM het beeld voor mij zag dat Job aan de vleeshaken hing in de slagerij van Sander. Ik had inmiddels de personages bedacht, hun namen, leeftijden en hun relatie tot elkaar en bepaalde de (tegengestelde) drijfveren van Miranda en Sander om zo tot een plot te komen. Ik besloot dat Miranda weg wilde bij Sander om haar leven verder voort te zetten met haar minnaar Job. Sander had lucht gekregen van de affaire van zijn vrouw en vermoordde Job in de hoop dat zijn vrouw bij hem zou blijven.

Drijfveer Miranda:
Ze wil weg bij Sander en verder met Job.

Drijfveer Sander:
Hij wil Miranda bij zich houden en heeft daar alles voor over.

Omdat je de ShortThrill GEHEIM al gelezen hebt, weet je dat Miranda de volgende dag (na de slacht) nog niet weet dat Job dood is. Ze heeft voor Job stierf met hem afgesproken dat ze Sander gaat vertellen dat ze bij hem weggaat en dat Job haar na het avondeten komt ophalen. In een tijdlijn ziet dat er als volgt uit:

7 tijdlijn_stap 6 transparant

.

omslag FB 2023 kopiëren