logo sietske scholten zwarte letters.png

Plot

.

Het plot kan je omschrijven als de plattegrond van je verhaal. In een plot werk je alle verwikkelingen en causale verbanden binnen een verhaal uit: het ene voorval leidt tot het andere en al die voorvallen bij elkaar zijn je plot. Het is een samenvatting van de belangrijkste punten van het verhaal. Vragen als wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom worden in het plot beantwoord.

Toen ik begon met het bedenken van het plot dat uiteindelijk mijn ShortThrill GEHEIM zou worden, had ik dit beeld als uitgangspunt genomen:
Ik stelde mijzelf de vraag van wie deze handen waren en waarom ze onder het bloed zaten. Van wie was het bloed? Van een mens? Een dier? En wat kon er zijn voorgevallen? Ik stel mijzelf altijd ontelbaar veel waaromvragen bij het bedenken van een plot. Als er geen logisch antwoord kan volgen op een waaromvraag, dan klopt het plot nog niet en moet ik verder zoeken.

Vrijwel direct bij het stellen van mijn eerste vragen bij het beeld van de bebloede handen kwam er het beeld in mij op dat er een man aan vleeshaken in een slagerij hing. (Ik weet het, ik heb een echt thrillerbrein.) De slager had een moord gepleegd, besloot ik, en moest zich ontdoen van het lichaam. Wie hing er aan de vleeshaken en waarom? Ik bedacht mij dat het de minnaar was van de vrouw van de slager. De slager gaf ik een leeftijd van rond de vijftig. De minnaar en Miranda liet ik enkele jaren jonger zijn dan de slager. Ik bepaalde hun geboortejaren en zocht namen uit voor deze drie personages die pasten bij de tijd waarin ze geboren waren. Op internet check ik of een bepaalde naam gebruikt werd in dat geboortejaar, zodat ook de namen van de personages realistisch zijn.

Deze informatie over voornamen vind je op de website van het Meertens Instituut.

.

omslag FB 2023 kopiëren