Opdracht

Kijk nog eens naar je eerste zin. Is deze zin spannend en congruent met de rest van je verhaal? Denk je dat de lezer door deze zin verleid wordt om verder te lezen? De eerste zin die je nu hebt is een zin die je heeft geholpen om je verhaal te vertellen, je kunt deze zien als een soort hulpzin. Maar nu je verhaal geschreven is, heeft deze zin zijn nut gehad, en kun je gaan kijken naar een zin die niet meer gericht is op jou als schrijver, maar op je lezer. Bedenk goed dat de eerste zin de toon zet voor het hele verdere verhaal. Als je je hoofdthema duidelijk hebt, kun je dat ook meenemen in je denkproces op zoek naar de eerste zin. Misschien kun je een woord dat in relatie staat tot je thema, verwerken in je eerste zin.

Schrijf meerdere eerste zinnen. Leg eventueel je eerste zinnen voor aan iemand anders en vraag naar zijn of haar voorkeur en waarom. Je definitieve keuze maak je pas bij de opdracht in de volgende stap.

Heel veel plezier en tot volgende week!

omslag FB 2023 kopiëren