logo sietske scholten zwarte letters.png

Eerste zin

.

Mijn roman BEET begint met deze zin:

Diepverscholen tussen het struikgewas hield hij zich vast.


Ik heb er bewust een actieve zin van gemaakt. De ‘hij’ doet iets. Daarnaast roept het vragen op: waarom zit deze ‘hij’ verscholen? Wat is er aan de hand? Deze eerste zin brengt op een bepaalde manier onheil met zich mee. De ‘hij’ is de teek (ontdekt de lezer tijdens het lezen van de eerste zinnen) die ervoor zorgt dat het personage Elise de ziekte van Lyme krijgt. Elf jaar later sterft Elise aan de gevolgen van de ziekte van Lyme. Het hoofdthema van mijn roman is ‘vasthouden en loslaten’ en dat heb ik dus terug laten komen in de eerste zin.

.

omslag FB 2023 kopiëren