Algemene actievoorwaarden Spot ODINS LOT

Deelname actie
1. Deelname aan de actie is kosteloos.
2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
3. Deelname is rechtsgeldig wanneer je @sietskescholten in je bericht hebt getagd.
4. Een persoon mag maximaal met vijf verschillende boekhandels deelnemen.
5. Medewerkers van Sietske Scholten zijn uitgesloten van deelname aan acties.
6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post.
7. Sietske Scholten is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven.
2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar
1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
3. De winnaar moet zich binnen één week melden bij Sietske Scholten. Gebeurt dit niet, dan wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
4. Sietske Scholten is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Specifieke actievoorwaarden voor de actie Spot ODINS LOT
De deelname is alleen rechtsgeldig als:
1. De paperback van ODINS LOT op dezelfde foto in de social media post in beeld is.
2. De naam van de boekhandel wordt genoemd waar de foto is genomen.
3. De plaatsnaam van de boekhandel wordt genoemd waar de foto is genomen.
4. De privacy van andere mensen op de foto in de social media post niet wordt geschonden.
5. De social media post van de deelnemer in ieder geval de volgende tekst bevat:
‘Ja! Ik heb de literaire thriller ODINS LOT gevonden bij boekhandel’.
6. De tag @sietskescholten is gebruikt in de social media post van de deelnemer.
7. de post geplaatst is op Facebook en/of Instagram tussen vrijdag 12 juni 2020 tot en met woensdag 24 juni 2020.